Jag är född utan språk

Jag är född utan språk
stumt navlad
av en språklös barnmorska

Jag är uppväxt vid gränsen
i korseld mellan två språk
som piskat min tunga
till stumhet

Jag är uppfödd
med krav på redlighet
språk och nationalitet

Jag är piskad i skolan
till språk, redlighet
nationalitet

Jag är piskad till hån
för det som var mitt
språklösheten
och gränsen

Jag är byggd av yttre
våld
och inre tvång
på förkortningar
och missuppfattningar

Jag är berövad min legitimation.

(Ur diktsviten Jag är född utan språk, 
Vår Lösen, 1973, n3)
 

 

Kielettömänä syntyny

Olen kielettömänä syntyny
mykkänä
kieletön paarmuska
katkasi naparihman

Kasusin rajala
kahen kielen traakissa
jonka viimassa
olematon kieleni
mykisty

Minut kasuatethiin
olheen ihmisiksi
oppimhaan ruottin
ja tunnusthaan kansalisuuen

Minua piiskathiin koulussa
oppimhaan ruottin,
olheen ihmisiksi
kunnon alamaisena
Minua piiskathiin häpeämhään
sitä mikä oli minun ommaa:
kielettömyys
ja raja

Minut rakennethiin
ulkoa päin suunatulla
väkivallala
ja sisäsellä pakola
lyhenyksilä
ja väärinkäsityksillä

Multa otethiin oma lekitimasuuni

 

Syntynyt kielettömänä

Synnyin kielettömänä,
mykkänä.
Kieletön kätilö
Katkasi naparihmani

Kasvoin rajalla
kahden kielen ristitulessa
joka piiskasi kieleni
mykäksi

Minut kasvatettiin,
olemaan ihmisiksi,
minulta vaadittiin
oppia vieraan kielen
ja omaksua kansallinen identiteetti

Koulussa minut piiskattiin
kieleen, ihmisyyteen
kansallisuuteen
Piiskattiin häpeämään
sitä mikä oli minun omaa:
kielettömyys
ja raja

Minut rakennettiin
ulkoisella väkivallalla
ja sisäisellä pakolla
lyhennyksillä
ja väärinkäsityksillä

Minulta riistettiin identiteettikorttini

 

Без языка
 
На свет я появился безъязыким.
И повитуха, что при первом крике
Мне завязала пуповину, как могла,
Такой же безъязыкою была.
 
Я у границы рос, подобно соснам,
И прятался от всех при перекрестном
Огне двух беспощадных языков
И потому был их забыть готов.
 
Но не они, а честность для меня
Навеки стала линией огня.
 
И я учился в школе десять зим
Не языкам, а уваженью к ним.
И был не раз я битым, как в бою,
За молчаливость детскую мою.
 
И все меня на лад учили свой
И не давали быть самим собой.
 
И вроде бы я в цепи не закован,
Но словно бы живу я вне закона.

övers. Marat Tarassov 
och Elisabet Sultanayeva

 

I was born without language

I was born without language
umbilical cord speechlessly bandaged
by a mute midwife

I grew up at the border
under the cross-fire from two languages
which have whipped my tongue 
to dumbness 

I was raised
with demands of clarity
language and nationality

I was whipped at school
into language, clarity
nationality
I was whipped to contempt
for that which was mine
the want of a language
and the border

I was built by exterior 
violence
as well as interior constraint
on abbreviations
and misunderstandings

I was deprived of my identity card

(Translation by Anne Heith)

 

Nyelvtelen születtem

Nyelvtelen születtem,
némának.
A köldökzsinķrt, aki elkötötte:
nyelvenincsen bába.

Határon nőttem fel,
két nyelv  kereszttüze
szaggatta, némította
nyelvem.

Így nevelődtem,
emberré lettem.
Felszķlítást kaptam
idegennyelv-tanulásra,
nemzeti hovatartozásra.

Az iskolában sulykolták belém
a nyelvet, az ember-,
és nemzeti mivoltot.
Belém verték, ami  enyém, szégyen:
nyelvnélküliségem,
határ-létem.

Külső erőszak,
belsővé tett kényszer
alakított ilyenné engem:
megfosztások,
félreértések története vagyok.

Személyazonossági kártyámtķl megfosztattam.

(Fordította M. Bodrogi Enikő,
översättning till ungerska)

 

Sündisin keeletuna
tummana

Sündisin keeletuna
tummana
Keeletu ämmaemand
lõikas läbi mu nabanööri

Kasvasin piiril
kahe keele risttules
mis piitsutas mu keele
tummaks

Mind kasvatati
olema inimene
minult nõuti
võõra keele õppimist
ja rahvusliku identiteedi omaksvõtmist

Koolis mind piitsutati
keelesse inimsusse
rahvusse
Piitsutati häbenema
seda, mis oli minu oma:
keeletust
ja piiri

Mind ehitati
välise vägivallaga
ja sisemise sunniga
lühendustega
ja vääritimõistmistega

Minult riisuti mu identiteedikaart
Eli toinen vaihtoehto:

Sündisin keeletuna,
tummana.
Keeletu ämmaemand
lõikas läbi mu nabanööri.

Kasvasin piiril
kahe keele risttules,
mis piitsutas mu keele
tummaks.

Mind kasvatati
olema inimene,
minult nõuti
võõra keele õppimist
ja rahvusliku identiteedi omaksvõtmist.

Koolis mind piitsutati
keelesse, inimsusse,
rahvusse.
Piitsutati häbenema
seda, mis oli minu oma:
keeletust
ja piiri.

Mind ehitati
välise vägivallaga
ja sisemise sunniga,
lühendustega
ja vääritimõistmistega.

Minult riisuti mu identiteedikaart.

Övers Urmas Oras, Tarto, Estland

 

Narozen bez jazyka

Mlčky
mi ustřihla pupeční šňůru
bába bez jazyka

Rostl jsem z hranice
v chladné palbě dvou jazyků
můj nejsoucí jazyk
umlkl.

Vychovali mě, bych
se stal člověkem
naučil švédsky
a vzũval národ

Ve škole vũsměch
nauč se švédsky
staň se člověkem
dobrũm poddanũm
Vũsměch a stud
že je mi vlastní:
hranice
a zbavenost jazyka

Jsem konstrukt
zvnějšku navržen násilím
vnitřního příkazu
zkracováním
bez porozumění

Zbaven vlastní legitimace

Övers. till tjeckiska: Michal Kovář

 

 

Γεννήθηκα χωρίς γλώσσα
 
Γεννήθηκα χωρίς γλώσσα
με σιωπηλά δεμένο αφαλό 
από μια μαία χωρίς γλώσσα
 
Μεγάλωσα δίπλα στο σύνορο
στα διασταυρούμενα πυρά δύο γλωσσών
που μαστίγωσαν τη γλώσσα μου
μέχρι που σίγησε
 
Γαλουχήθηκα 
με τις αρχές της εντιμότητας
της γλώσσας και της εθνικής συνείδησης
 
Ταλαιπωρήθηκα στο σχολείο
για γλώσσα, εντιμότητα 
και εθνική συνείδηση
 
Χλευάστηκα
για ότι μου ανήκε,
την αγλωσσία 
και το σύνορο
 
Σμιλεύτηκα από εξωτερική βία,
εσωτερικό καταναγκασμό για συντμήσεις
και παρανοήσεις
 
Στερήθηκα την ταυτότητα μου


Övers. till grekiska: Manolis

 

Jeg er født uten språk

Jeg er født uten språk
stumt navlet
av en språkløs jordmor

Jeg vokste opp ved grensen
i kryssilden mellom to språk
som pisket min tunge
til stillhet

Jeg er oppfostret
med krav på ærlighet
språk og nasjonalitet
Jeg er pisket i skolen
til språk, ærlighet
nasjonalitet

Jeg er pisket til hån
for det som var mitt
språkløsheten
og grensen

Jeg er bygd opp av ytre
vold
og indre tvang
på forkortelser
og misforståelser
Jeg er fratatt min identitet.

Övers till norska: Svein Erik Haldorsen

 

 

Born Tongueless
 
Tongueless I was born,
dumb.
A midwife – tongue-less herself –
cut my funiculus.
 
I grew up on a frontier;
the crossfire of two languages
kept cutting, dumbing
my tongue.
 
As I was brought up
into a human being,
they warned me
to learn language foreign to me
and form my national identity.
 
At school I was rammed
language, and brought into a good citizen
and subjection.
They rammed in: what’s mine –
my being tongue-less and
my border-existence – are shameful.
 
I have been created
with external violence
internal constraint 
deprivations and
misunderstandings.
 
I was deprived of my identity
Card.
 
Transl. by Betty Léb

 

Без мови

На світ з
’явився я безмовним.
І сповитуха, що при першім крику
Мені в’язала пуповину, як могла,
Також безмовною була.

Біля кордону ріс я, ніби сосни,
Ховаючись від всіх під перехресним
Вогнем двох безпощадних мов,
Тому забути їх був я готовий.

Та не вони, а чесність для мене
Навіки стала лінією вогню.

І вчився в школі десять зим
Не мовам, а поваги до них.
Й не раз я битим був, немов в бою,
За мовчазливість дитячу ту мою.

І всі на свій учили лад,
Не даючи самим собою стать.

І ніби й не закутий я в ланцюг,
Та все ж поза законом я живу.

Övers till ukrainska: Irina Marchenko

 

 

Бяз мовы
 
Бязмоўным, як і ўсе,
Спаткаў я гэты свет,
І павітуха, што прыйшла на золку белым
Пупок перавязаць,
Спытаць ці адказаць,
Як немаўля, таксама, не умела.
 
Сталеў я на мяжы.
Здаецца б, жыць ды жыць:
Каму валошка ў жыце замінае?
Але мой лёс прайшоў
Праз скрыжаванне моў,
Бязлітасных, як іклы воўчай зграі.
 
Не страшылі мяне
Наяве і у сне
Іх жорсткія зацятыя абдоймы,
Бо не яны, а сцяг
Сумленнага жыцця
Быў самай важнай рэччу ў нашым доме.
 
І ў школе, як турме,
Ніхто не разумеў
Маёй маўклівай прыхаванай бойкі.
І кожны веяў пыл,
Вучыў на свой капыл,
Каб толькі не дазволіць быць сабою.
 
Здаецца, маю ўсё:
Свабоднае жыццё
Без злых інтрыг і закулісных гульняў;
Ёсць гонар, боль і бог,
Радзіма і любоў,
Але чаму дасюль я беспрытульны?

Övers till vitryska:
Katsiaryna Raskoshnaya

 

Безъязыким рожден

Безъязыким рожден
безъязыкая акушерка
меня приняла


Вырос у границы
под перекрестным огнем
двух языков
вогнавших меня
в немоту

Рожден
в допропорядочности
в принадлежности к нации
и  к языку

Воспитан розгами
до добропорядочности
до принадлежности к нации
и к языку

Воспитан розгами
в презрении
ко всему своему
к безъязыкости
и к границе

Я создан
из насилия извне
в внутренней необходимости
сокращать
и воспринимать
неверно

меня лишили удостоверения
личности

Övers till ryska: Valery Lemesov

 

       

Gielaheapmin riegádan

Lean gielaheapmin riegádan
gielaheapme
gielahis sealgeeadni botkii náhpečoali

Bajasšadden rádjeguovllus
guovtti giela jiellus
dego ruvvašis
váilevaš gielain
jávohuvven

Mon lean bajásgesson
leahkit olmmoslaš
oahppat ruoŧastit
ja dovddastit
álbmotlašvuođa

Mu leat huškon skuvllas
oahppat ruoŧagiela
leahkit olmmoslaš, albma vuollegaš
Mu huško heahpanaddat
dat mii leai mu iežan:
giellameahttunvuohta ja rájit

Mon lean ráhkadahtton
olggut veahkeválddiin
ja siskit bákkuin
oanidemiiguin
ja boasttoipmárdusain

Mus váldui iežan legitimašuvdna

Övers. till samiska
/Translation/ Käänös Kjell Marainen

Ji jer föd äoTan nä sprak

Ji jer föd äoTan nä sprak
fäst näv:ele a i bäRnmårsk
so äint kånd ta:la

Ji jer oppvext åldajles adi
grens:n ibi in kårs:il milla
to sprak so hä basa
tånga mäin til at ver:L tist

Ji jer oppvext ve at vara
riktigt redi, ve sprake och
nationalite'n

Ji jer basa til
för he so vär mett
äoTan sprak och grens

Ji jer bigd at hånes
för he so vär mett äoTan
sprak och grens

Ji jer bigt bårdi öjtre våld:säm haijd
å inre håoT, oba förkårtninga
å at döm faTa feil.

Ji jer bi röjve legitimatiånen men

Övers till överkalixmål:
Håkan Andersson

 

       

Na świat przychodząc, mķwić nie umiałem

Na świat przychodząc, mķwić nie umiałem.
Moje niewinne niemowlęce ciało
W milczeniu w dłonie akuszerka wzięła,
I pępowinę w jeden mig przecięła.

I na granicy rosłem pośrķd krzykķw,
Wzięty w krzyżowy ogień dwķch językķw.
Dla nich mķj język śmieszny był i mały,
I nieustannie milczeć mu kazały.

I wciąż żądano, abym się określił,
W jakim języku chcę swe śpiewać pieśni.

I często za to bity byłem w szkole,
Że w swym języku pieśni śpiewać wolę.

Wciąż byłem bity - z drwiną i z pogardą -
Za to, że stale, i że nazbyt hardo
Taką granicę kreślą moje dłonie,
Ktķra mķj język mogłaby ochronić.

Jestem konstrukcją, co ma z zewnątrz przemoc,
Wewnątrz - skrupuły i ograniczenia.

Tak od dzieciństwa aż do dorosłości
Nie mam świadectwa własnej tożsamości.

Övers till polska/
tłum. Marlena Zimna

       

Ohne Sprache bin ich geboren

Ohne Sprache bin ich geboren
Nabelschnur sprachlos abgebunden
von einer stummen Hebamme

Aufgewachsen bin ich an der Grenze
im Kreuzfeuer zwischen zwei Sprachen,
zum Verstummen meine Zunge

gepeitscht

Ich wurde erzogen
mit Anforderungen an Klarheit
in Sprache und Nationalität

In der Schule geschlagen
zur Sprache, Klarheit,
Nationalität


Ich wurde geschlagen das zu verachten
was doch mein war,
 im Mangel einer Sprache
und Grenzen

Ich wurde von außen geformt
Gewalt
mit inneren Einschränkungen
in Abkürzungen
und Missverständnissen

Ich wurde meiner Identität beraubt.


Übersetzung 
Marie-France M.-Laschette

 

       
Je suis né sans langage

Je suis né sans langage,
cordon ombilical sans voix, bardé
par une sage-femme muette

J’ai grandi ā la frontičre
sous le feu croisé de deux langues
qui ont battu ma langue
jusqu’au mutisme

J’ai été élevé
avec des exigences de clarté
de langue et de nationalité

J’ai été frappé ā l'école
dans le langage, la clarté
la nationalité


J’ai été fouetté pour méprendre
ce qui était ā moi,
au manque d'une langue
et d’une frontičre

Je fus construit par l'extérieur
violence
par contraintes intérieures
sur des abréviations
et tant de malentendus

J’ai été privé de mon identité.


Traduction 
Marie-France M.-Laschette
       
Ouni Sprooch sin ech gebuer

Ouni Sprooch sin ech gebuer
ouni Sprooch meng Nuewelschnouer
ofgebonne vun enger stommer Hiewamm

Opgewuess un der Grenz
am Kreizfeier zweschen zwou Sproochen,
zum Verstommen meng Zong

gepeitscht

Ech gouf erzunn
mat Ufuerderongen u Klorh
éet
a Sprooch an Nationalitéit

An der Schoul geschloen
zur Sprooch, Klorh
éet,
Nationalit
éit
Ech gouf geschloen
daat ze haassen
watt dach meint wor,
Sprooch
a Grenzen

Ech gouf vu baussen geformt
Gewalt
Aschränkungen
an Ofkirzungen
a Messverständnissen

Mir gouf meng Identitéit geklaut.
 
Iwwersetzung
Marie-France M.-Laschette (L)
 
       
 

Mi chib lile mandar

Mi chib lile mandar
sar so bijandilum

Maskaro duj cibja 
uzo i granica
mi cib margje kamsikoja
sa dzjikote na uljum kasuko

I chib hem i nacija
chivgje  mangje zojraja
te bijangjol mande potrebe hem ispravnost
i cib hem o nacionalnost

Majtapi kelgje mancar
odova so sine mlo, lile mandar
bizo cib , ogranichime
lile mandar zojraja

Mande teringje zojraja
odova so i mande
ko ilo lile
prinudime sijum ko zaedno keriba buti
hem ko na haljoviba

Lile mandar mi Legitimacija

Övers. till romska:
Ajten Berlafa

       
 

ትውልዲ ብዘይ መልሓስ

ብዘይ መልሓስ'የ ተወሊደ፡

ዓባስ
እታ መሕረሲት- ንባዕላ መልሓስ ኣልቦ-

ንዕትብተይ ቆሪጻቶ

ኣብቲ ደረት'የ ዓብየ

ቀራና-ሓዊ ናይ ክልተ ቋንቋታት
ንመልሓሰይ ቆሪጹ ዝገበረኒ ለኻት

እና ኣኸልኩ ምስ ከድኩ ክንዲ ወዲ-ሰብ
መጠንቐቕታ ተዋሂበ
ንክምሃር ቋንቋ፡ ባዕዳዊ ንዓይ
እቲ  ዝሃነጸ ሃገራዊ መንነተይ

ኣብ ትምህርቲ ተተኽቲኸ
ብ ቋንቋ፡
 ኣብጸሓኒ ድማ ናብ ምእዙዝ ንፉዕ ዜጋ

ናይ ድፍኢት ኩነት ነርዎም፡ ኣብቲ ናተይ ነገር-
መልሓስ ኣልቦ ምዃነይ፡ ደረት-ህላውየይን-  ከም ዝሕፍር

ተፈጢረ 'የ
ምስ ግዳማዊ ሁከት፡  ውሽጣዊ ዓጋቲ ዕንቅፋታትን
ጉጉይ ርድኢታትን

 ተኸልኪለ ነረ ካርድ መንነትይ


Translation to Tigrinja:
    Naib bedho

   
       
 

Yo he nacido sin idioma

Yo he nac
ido sin idioma
en silencio, despojado de mi nexo umbilica
l
por una matrona sin idioma

Yo he crecido junto a la frontera
entre el fuego cruzado de dos idiomas
que azotaba mi lengua
hasta el mutismo

Yo me he criado
con la insistencia en la obediencia 
el idioma y la nacionalidad

Yo he sido azotado en la escuela
para el idioma, la obediencia
y la nacionalidad

Yo he sido azotado hasta el escarnio
por eso que fue mío
la falta de idioma
y la frontera

Yo he sido construido por violencia
externa
y compulsiķn interna
en abreviaturas
y malentendidos

He sido privado de mi identidad.

Translation into Spanish:
Candido Bernal Delgado

       

Eu nasci sem linguagem

Eu nasci sem linguagem,
cordão umbilical cortado sem palavras
por uma parteira muda

Cresci na fronteira
no fogo cruzado de duas línguas
a minha língua chicoteada
até a mudez

Eu fui criado
com exigęncias de clareza
em língua e nacionalidade

Eu fui batido na escola
para língua, clareza,
nacionalidade
Batido para desprezar
o que no entanto era meu,
em falta de uma linguagem
e fronteira

Eu fui construido por o exterior
violęncia
com restriįões internas
em abreviaturas
e mal-entendidos

Eu fui privado da minha identidade.


Translation into Portuguese:
Santos da Silva Nadia

 
       
    Zonder spraak ben ik geboren

Zonder spraak ben ik geboren
Nawelstreng zonder een woord afgebonden
door een stomme verloskundige

Opgegroeid ben ik aan de grens
op een kruispunt tussen twee talen
tot het verstommen van mijn tong gedwongen

Ik werd opgegroeid
met veel eisendheid tot striktheid
in taal en nationaliteit

Op school werd ik geslagen
tot taal, helderheit,
nationaliteit

In werd geslagen dat te haten wat toch van mij was
gemis van taal en grenzen

ik werd van buiten gevormd door geweld
met innerlijke belemmeringen
in afkortingen en misverstanden

Ik werd van mijn identiteit beroofd.

Vertaalt door/translation into Dutch:
Leta van d'en Eijnden-Regtien