Gården är uppkallad efter Cyrillus Nyberg, som bott där under första delen av 1900-talet. Gårdsplatsen är dock mycket äldre än så.

Överkalixmålet saknar y-ljud, därav namnformen Sirillus. En kuriositet kan vara att namnet Cyrillus är mycket ovanligt i Norden men desto vanligare i Ryssland, där namnformen är Kirill. Med tanke på att det kom att byggas en ortodox kyrka på platsen kan det tyckas som en försyn eller ett förutseende.

Monika och Bengt Pohjanen hyrde gården 1983 av kommunen. Det var då ett rivningshus, men makarna började renovera och restaurera och lyckades bevara den gamla bagarstugan. 1992 gjordes en första större renovering och utbyggnad. Sex år senare byggdes kyrka och nu i år sker en utbyggnad och målning av kyrkan.